RELAX, SPIAGGIA, NATURA…!!. CHALET CON GIARDINO..

 • RELAX, SPIAGGIA, NATURA…!!. CHALET CON GIARDINO.. Huelva - Giardino Giardino (1 / 77)
 • RELAX, Terrazza Huelva Isla Cristina villa - Terrazza Terrazza (2 / 77)
 • RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto Salotto (3 / 77)
 • RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto Salotto (4 / 77)
 • RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina Cucina (5 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (6 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (7 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (8 / 77)
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno Bagno (9 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (10 / 77)
 • RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine Attività vicine (11 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (12 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (13 / 77)
 • RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto Salotto (14 / 77)
 • RELAX, Sala da pranzo Huelva Isla Cristina villa - Sala da pranzo Sala da pranzo (15 / 77)
 • RELAX, Sala da pranzo Huelva Isla Cristina villa - Sala da pranzo Sala da pranzo (16 / 77)
 • RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto Salotto (17 / 77)
 • RELAX, Parte interna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte interna della casa Parte interna della casa (18 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (19 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (20 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (21 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (22 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (23 / 77)
 • RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera Camera (24 / 77)
 • RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina Cucina (25 / 77)
 • RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina Cucina (26 / 77)
 • RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina Cucina (27 / 77)
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno Bagno (28 / 77)
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno Bagno (29 / 77)
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno Bagno (30 / 77)
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno Bagno (31 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (32 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (33 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (34 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (35 / 77)
 • RELAX, Parte esterna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte esterna della casa Parte esterna della casa (36 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (37 / 77)
 • RELAX, Parte esterna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte esterna della casa Parte esterna della casa (38 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (39 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (40 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (41 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (42 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (43 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (44 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (45 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (46 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (47 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (48 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (49 / 77)
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino Giardino (50 / 77)
 • RELAX, Terrazza Huelva Isla Cristina villa - Terrazza Terrazza (51 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (52 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (53 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (54 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (55 / 77)
 • RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni Dintorni (56 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (57 / 77)
 • RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine Attività vicine (58 / 77)
 • RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine Attività vicine (59 / 77)
 • RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine Attività vicine (60 / 77)
 • RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine Attività vicine (61 / 77)
 • RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni Dintorni (62 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (63 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (64 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (65 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (66 / 77)
 • RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni Dintorni (67 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (68 / 77)
 • RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni Dintorni (69 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (70 / 77)
 • RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni Dintorni (71 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (72 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (73 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (74 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (75 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (76 / 77)
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro Altro (77 / 77)
 • RELAX, SPIAGGIA, NATURA…!!. CHALET CON GIARDINO.. Huelva - Giardino
  RELAX, Terrazza Huelva Isla Cristina villa - Terrazza
  RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto
  RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto
  RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
 • RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto
  RELAX, Sala da pranzo Huelva Isla Cristina villa - Sala da pranzo
  RELAX, Sala da pranzo Huelva Isla Cristina villa - Sala da pranzo
 • RELAX, Salotto Huelva Isla Cristina villa - Salotto
  RELAX, Parte interna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte interna della casa
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
  RELAX, Camera Huelva Isla Cristina villa - Camera
 • RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina
  RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina
  RELAX, Cucina Huelva Isla Cristina villa - Cucina
  RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno
  RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno
  RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno
  RELAX, Bagno Huelva Isla Cristina villa - Bagno
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Parte esterna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte esterna della casa
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Parte esterna della casa Huelva Isla Cristina villa - Parte esterna della casa
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
 • RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Giardino Huelva Isla Cristina villa - Giardino
  RELAX, Terrazza Huelva Isla Cristina villa - Terrazza
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine
  RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine
  RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine
  RELAX, Attività vicine Huelva Isla Cristina villa - Attività vicine
  RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Dintorni Huelva Isla Cristina villa - Dintorni
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
 • RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro
  RELAX, Altro Huelva Isla Cristina villa - Altro

5 persone

3 camere

4 letti

2 bagni

L'alloggio

Favolosa villa indipendente di 140 m2 con giardino di 800 m2, in un'urbanizzazione situata in una zona residenziale vicino a Islantilla, a 2.000 m dalla spiaggia di La Antilla, in un ambiente naturale di pini ed eucalipti, vicino al club sportivo Pinares de Lepe e con fermata dell'autobus sulla soglia di casa.

Urbanizzazione Pinares de Lepe, ideale per riposare a contatto con la natura e molto vicino alla spiaggia.

Situato a soli 3 km dall'esclusivo Islantilla Golf Club (27 buche).

Tempo eccellente con 300 giorni di sole all'anno.

La Villa dispone di un ampio giardino dove è possibile rilassarsi, parcheggio per diverse auto, e due zone porticato e pergolato dove si possono gustare pranzi e cene in famiglia, e lettini da giardino dove prendere il sole. Comodissimo in quanto è tutto su un piano, con giardino e abitazione senza gradini.

Giardino completamente recintato, con privacy e lontano da occhi indiscreti.

Casa molto luminosa, cedendo tutti gli ambienti all'esterno, con ampie finestre.

Dispone di aria condizionata e riscaldamento in tutte le stanze.

Dispone di una connessione Wi-Fi ad alta velocità (Fibra Ottica) e parabola satellitare (TV satellitare con canali in inglese, tedesco e francese).

Ampia cucina attrezzata con stoviglie complete e gli elettrodomestici necessari (frigorifero, lavastoviglie, tostapane, microonde, frullatore, forno, spremiagrumi, macchina per il caffè, ecc.) Con accesso diretto alla terrazza nel giardino sul retro.

Dispone di 3 camere da letto con ampi armadi a muro e mobili completi e 2 bagni.

Il soggiorno-pranzo è molto spazioso, con 2 grandi divani, flat tv ´43, tavolo da pranzo, caminetto e tre grandi finestre che si affacciano sul giardino antistante.

Lavanderia in giardino separato, con lavatrice e bagno con doccia.

La zona circostante

Spiagge ampie e infinite di sabbia fine (più di 20 km continui), alcune delle quali premiate con la Bandiera Blu della UE, con tutti i servizi, docce, accessi per disabili, bagnini, noleggio amache, bar sulla spiaggia, sport acquatici, ecc. .

Alcune spiagge fanno parte delle Aree Naturali Protette dell'Andalusia, e qui ci sono due dei quattro Sentieri Azzurri nella provincia di Huelva.

Molto vicino a 4 centri commerciali (Islantilla, Varadero, Hacienda Golf e Marina Ocio), mercati alimentari tradizionali, supermercati (Mercadona, Carrefour, Dia, Maxico, Cadena Ifa, ecc.) E LepeSur Shopping Park (Leroy Merlin, Decathlon, Worten , Jysk, Spacio House).

Due stazioni di servizio a 2km.

A soli 70 minuti in autostrada dall'aeroporto di Siviglia e 50 minuti in autostrada dall'aeroporto di Faro (Portogallo).

A 15 minuti dal ponte internazionale sul fiume Guadiana, che comunica con l'Algarve portoghese, dove puoi visitare città storiche come Vila Real de Santo Antonio, Castro Marim, Tavira, Olhao, Faro, Lagoa, Portimao, Lagos e Sagres.

Anche i lussuosi centri turistici di Vilamoura, Quarteira, Vale do Lobo e Quinta do Lago, dove il jet portoghese mostra tutto il suo fascino.

È essenziale visitare la cosmopolita Albufeira, dove i turisti di tutte le nazionalità godono della vita notturna e dell'atmosfera bohémien delle sue stradine.

Attività e attrazioni

L'ospite ha una scheda dettagliata delle attività nella stessa casa. Alcuni di loro, a minore o maggiore distanza, sono:

Scuola di vela, surf, kitesurf e catamarano, noleggio di cavalli e biciclette, scuola di sub, parco acquatico Cartaya, pista kart Cartaya, parco Camaleón, zipline Islantilla, box di allenamento, circuito notturno di scacchi sulla spiaggia, scuola e tornei di tennis e paddle, yoga, fitness , Multicines, Itinerario gastronomico della Sierra de Jabugo, Porto peschereccio e sportivo di El Terrón, escursionismo, Nordic Walking, Saline di Isla Cristina, Parco naturale delle Marismas del Rio Piedras e Flecha del Rompido, Parco naturale delle Marismas de Isla Cristina, vita notturna varia e indimenticabili tramonti di El Rompido.

Informazioni complete e dettagliate in quattro uffici di informazione e turismo situati a Lepe, La Antilla, Islantilla e Isla Cristina.

[[descLang.titles.alojamiento]]

[[descLang.titles.entorno]]

[[descLang.titles.actividades]]

Numero d'iscrizione: VFT/HU/01866

Num. di riferimento Rentalia: 919329

Caratteristiche della villa

Golf

Piscina

Giardino

Terrazza

Mobili da giardino

Parcheggio

Piscina condivisa

Giardino privato

Camino

Aria condizionata

Tv

Tv via cavo/satellite

Lenzuola

Asciugamani

Internet/wifi

Riscaldamento

Culla

Asciugacapelli

Lavastoviglie

Microonde

Lavatrice

Ferro da stiro

Caffettiera

Preferibilmente non fumatori

Animali non ammessi

Fuori dal centro urbano

Affitto biciclette

Attività multiavventura

Static map
info_outline

Su richiesta del proprietario non viene mostrata la posizione esatta dell'alloggio.

Ubicazione e zona

2 km dal mare, 2 km dal centro della località, 50 km dall'aeroporto, 2 km dal supermercato, 40 km dalla stazione dei treni, 5 km dalla stazione degli autobus, 6 km dall'ospedale, 500 m da un itinerario di trekking

Attività

3 km da un campo da golf, 5 km da un porto turistico, 500 m da un centro di equitazione, 5 km da un centro immersioni

Opinioni dei viaggiatori

4 opinioni
Os

Experiencia en chalet lepe

Bonita casa con jardín, buena experiencia y buena atención por parte de maricarmen, su marido y roberto, muchas gracias.

31/ago/2022 | Oscar

subdirectory_arrow_right Risposta del proprietario

Ro

Gracias por vuestra confianza al hospedaros en nuestra casa.Nos alegra que hayáis disfrutado de la casa y su amplio jardín, y que nuestra atención os haya resultado satisfactoria.Gracias por cuidar de la casa y dejarlo todo limpio y recogido. Estaremos encantados si en otra ocasión queréis volver por islantilla.Cordiales saludos

08/set/2022 | Roberto

Dati del propietario

Roberto Ferrando verificatocheck_circle

place

indirizzo verificato

Abbiamo comprovato l'indirizzo fisico di quest'alloggio.

alarm

verificato per tempo di presenza

Verifichiamo in base al tempo di presenza quando il proprietario possiede alloggi annunciati su Rentalia da più di 12 mesi.

Ha risposto al 100% dei messaggi ricevuti . Generalmente risponde in meno di un giorno

Roberto Ferrando parla spagnolo, inglese, francese .

da 25€ per notte

[[houseVars.price]] € per [[houseVars.nights]] notti

viaggiatori viaggiatore

Inserisci le date per visualizzare la disponibilità e il prezzo totale

Che fortuna! Le tue date sono disponibili.

Durante questo periodo l'alloggio accetta solo soggiorni minimi di [[houseVars.minNights]] notti.Attenzione, alcune delle notti risultano occupate nelle date che hai selezionato. Selezionane altre.
Non abbiamo potuto calcolare il prezzo esatto. Procedi con la prenotazione per visualizzarlo. ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

da 25 € per notte

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € per [[houseVars.nights]] notti [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Prezzo totale[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Anticipo[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Cauzione[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Extra opzionali

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Altre regole della casa