5 Case in Golf Club

 • 5 Case in Golf Club Tarragona - Parte esterna della casa Parte esterna della casa (1 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (2 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (3 / 75)
 • 5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino Giardino (4 / 75)
 • 5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo Sala da pranzo (5 / 75)
 • 5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo Sala da pranzo (6 / 75)
 • 5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo Sala da pranzo (7 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (8 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (9 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (10 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (11 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (12 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (13 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (14 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (15 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (16 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (17 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (18 / 75)
 • 5 Parte esterna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte esterna della casa Parte esterna della casa (19 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (20 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (21 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (22 / 75)
 • 5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino Giardino (23 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (24 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (25 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (26 / 75)
 • 5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo Sala da pranzo (27 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (28 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (29 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (30 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (31 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (32 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (33 / 75)
 • 5 Parte interna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte interna della casa Parte interna della casa (34 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (35 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (36 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (37 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (38 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (39 / 75)
 • 5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino Giardino (40 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (41 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (42 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (43 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (44 / 75)
 • 5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo Sala da pranzo (45 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (46 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (47 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (48 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (49 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (50 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (51 / 75)
 • 5 Parte esterna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte esterna della casa Parte esterna della casa (52 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (53 / 75)
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza Terrazza (54 / 75)
 • 5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino Giardino (55 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (56 / 75)
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto Salotto (57 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (58 / 75)
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina Cucina (59 / 75)
 • 5 Parte interna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte interna della casa Parte interna della casa (60 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (61 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (62 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (63 / 75)
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera Camera (64 / 75)
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno Bagno (65 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (66 / 75)
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina Piscina (67 / 75)
 • 5 Altro Tarragona Mont-roig del Camp Case - Altro Altro (68 / 75)
 • 5 Altro Tarragona Mont-roig del Camp Case - Altro Altro (69 / 75)
 • 5 Attività vicine Tarragona Mont-roig del Camp Case - Attività vicine Attività vicine (70 / 75)
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case - (71 / 75)
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case - (72 / 75)
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case - (73 / 75)
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case - (74 / 75)
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case - (75 / 75)
 • 5 Case in Golf Club Tarragona - Parte esterna della casa
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino
  5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo
  5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo
  5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo
  5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
 • 5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
 • 5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Parte esterna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte esterna della casa
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino
  5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
  5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
  5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo
  5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
 • 5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Parte interna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte interna della casa
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino
 • 5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
  5 Sala da pranzo Tarragona Mont-roig del Camp Case - Sala da pranzo
  5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Parte esterna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte esterna della casa
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Terrazza Tarragona Mont-roig del Camp Case - Terrazza
  5 Giardino Tarragona Mont-roig del Camp Case - Giardino
  5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
 • 5 Salotto Tarragona Mont-roig del Camp Case - Salotto
  5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Cucina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Cucina
  5 Parte interna della casa Tarragona Mont-roig del Camp Case - Parte interna della casa
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
  5 Camera Tarragona Mont-roig del Camp Case - Camera
 • 5 Bagno Tarragona Mont-roig del Camp Case - Bagno
  5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Piscina Tarragona Mont-roig del Camp Case - Piscina
  5 Altro Tarragona Mont-roig del Camp Case - Altro
  5 Altro Tarragona Mont-roig del Camp Case - Altro
  5 Attività vicine Tarragona Mont-roig del Camp Case - Attività vicine
  5 Tarragona Mont-roig del Camp Case -
  5 Tarragona Mont-roig del Camp Case -
 • 5 Tarragona Mont-roig del Camp Case -
  5 Tarragona Mont-roig del Camp Case -
  5 Tarragona Mont-roig del Camp Case -

4-5 persone

2 camere

4 letti

2 bagni

[[descLang.titles.alojamiento]]

[[descLang.titles.entorno]]

[[descLang.titles.actividades]]

Numero d'iscrizione: HUTT-008011

Num. di riferimento Rentalia: 4672

Caratteristiche della casa

Golf

Giardino

Piscina

Barbecue

Terrazza

Mobili da giardino

Parcheggio

Piscina condivisa

Giardino privato

Giardino condiviso

Vista sul mare

Parco infantile

Aria condizionata

Tv

Tv via cavo/satellite

Lenzuola

Asciugamani

Internet/wifi

Riscaldamento

Culla

Asciugacapelli

Lavastoviglie

Microonde

Asciugatrice

Lavatrice

Ferro da stiro

Caffettiera

Animali ammessi

Preferibilmente non fumatori

Fuori dal centro urbano

Campo da tennis

Pista di paddle

Static map
info_outline

Su richiesta del proprietario non viene mostrata la posizione esatta dell'alloggio.

Ubicazione e zona

4 km dal mare, 20 km dall'aeroporto, 3 km dal supermercato, 5 km dalla stazione dei treni, 5 km dalla stazione degli autobus, 15 km dall'ospedale, 5 km da un itinerario di trekking

Attività

1 m da un campo da golf, 5 km da un porto turistico, 2 km da un centro di equitazione, 5 km da un centro immersioni

Opinioni dei viaggiatori

10 opinioni
Ru

Tranquilo

Muy buen sitio para familias. Todo muy cuidado y tranquilo. Sin peligro para mi niño de 1 año. La piscina un pelín pequeña para todas las casas a las que abarca, pero bien cuidada también. No hay tiendas ni bares en los alrededores. Sin coche tienes un buen trozo hasta la más cercana. El wifi fatal, pero es una problemática de toda la zona. Volvería de nuevo

16/ago/2021 | Ruth

Dati del propietario

Gloria verificatocheck_circle

place

indirizzo verificato

Abbiamo comprovato l'indirizzo fisico di quest'alloggio.

alarm

verificato per tempo di presenza

Verifichiamo in base al tempo di presenza quando il proprietario possiede alloggi annunciati su Rentalia da più di 12 mesi.

Ha risposto al 100% dei messaggi ricevuti . Generalmente risponde in meno di un giorno

Gloria parla spagnolo, inglese, francese .

da 95€ per notte

[[houseVars.price]] € per [[houseVars.nights]] notti

viaggiatori viaggiatore

Inserisci le date per visualizzare la disponibilità e il prezzo totale

Che fortuna! Le tue date sono disponibili.

Durante questo periodo l'alloggio accetta solo soggiorni minimi di [[houseVars.minNights]] notti.Attenzione, alcune delle notti risultano occupate nelle date che hai selezionato. Selezionane altre.
Non abbiamo potuto calcolare il prezzo esatto. Procedi con la prenotazione per visualizzarlo. ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

da 95 € per notte

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € per [[houseVars.nights]] notti [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Prezzo totale[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Anticipo[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Cauzione[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Extra opzionali

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €